PUBLIKACJE

Poznaj wydawnictwa naszego Archiwum
2024

Universitas Ultramontanorum

Herby studentów reprezentujących Ślązaków, Pomorzan i Prusaków na Uniwersytecie Padewskim

 

Redakcja Mirosław Lenart, Sławomir Marchel; katalog znaków heraldycznych opracowała i wstępem poprzedziła Maria Leśniowska; wprowadzenie Franco Benucci

 

Opole 2022

 

ISBN: 9788383320007, 9788396031556

 

Cena: 108,18 zł

2023

Honor meus

Kardynała Puzyny wizja Kościoła, państa i narodu

S. Marchel

 

Kraków-Opole 2022

 

ISBN: 978-83-8138-643-2 (druk)

ISBN: 978-83-8138-644-9 (on-line, pdf)

 

Cena: 51,00 zł

2023

Mówiące znaki władzy

Materiały edukacyjne dotyczące działalności książąt opolskich i ich fundacji

 

Justyna Sowińska, Aleksandra Starczewska-Wojnar

Opole 2022

 

ISBN: 978-83-960315-4-9 (pdf), 978-83-7395-981-1 (pdf) 

ISBN: 978-83-960315-3-2 (książka), 978-83-7395-980-4 (książka)                                         

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości. Materiały edukacyjne, 4

Publikacja bezpłatna

Pobierz wersję elektroniczną.
2022

Mocą tej słuszności

100-lecie Związku Polaków w Niemczech na obszarze rejencji opolskiej

 

Redakcja A. Starczewska-Wojnar

Opole 2022

 

ISBN: 978-83-960315-1-8 (książka)

ISBN: 978-83-960315-2-5 (pdf)

Książka wydana we współpracy z Instytutem Śląskim i Galerią Sztuki Współczesnej, sfinansowana z budżetu Miasta Opola

 

Seria: Opera Extraordinaria Series Nova, t. 1

 

Publikacja bezpłatna

 

Pobierz wersję elektroniczną.
2022

Archiwum po drodze...

Dzielnice Opola w źródłach Archiwum Państwowego w Opolu

Tom I: Czarnowąsy, Groszowice, Grudzice, Nowa Wieś Królewska, Wójtowa Wieś i Szczepanowice

 

Redakcja A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2022

 

ISBN: 978-83-960315-0-1

ISBN: 978-83-7126-409-2

Książka wydana we współpracy z Instytutem Śląskim

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości, t. 5

 

Cena: 56,50 zł

 

2022

Wybieram Polskę!

 

Materiały edukacyjne wydane z okazji 100-lecia Związku Polaków w Niemczech

 

J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2022

 

ISBN: 978-83-956475-8-1 (książka) ISBN: 978-83-7395-955-2 (książka)

ISBN: 978-83-956475-9-8 (pdf)        ISBN: 978-83-7395-956-9 (pdf)

Książka wydana we współpracy z Uniwersytetem Opolskim

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości Materiały Edukacyjne, t. 3

 

Publikacja bezpłatna

 

Pobierz wersję elektroniczną.
2022

Granice potęgi ducha i wiary

Granice potęgi ducha i wiary. Polska 1920-2020

 

La forza dello spirito e della fede: quali frontiere? Polonia 1920-2020

 

Mirosław Lenart

 

Opole 2020

 

ISBN: 978-83-953026-8-8

 

Książka wydana we współpracy z Uniwersytetem Opolskim

 

Seria: Natio Ultramontana. Commentarii et Studia, 2

 

Publikacja bezpłatna

 

Pobierz wersję elektroniczną.
2021

Odciśnięta pamięć wspólnoty

Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gminnych na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933

 

A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2020

 

ISBN 978-83-956475-6-7

ISBN 978-83-7395-905-7

 

Cena 85,50 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2021

Powstańcy śląscy

100-lecie powstań śląskich w archiwach 1919-1920-1921

Katalog wystawy

 

Opole 2020

 

ISBN 978-83-956475-5-0

 

Publikacja bezpłatna

Pobierz wersję elektroniczną.
2021

Statuta Universitatis scholarium iuristarum studii generalis Paduani ab anno 1331 ad annum 1404

Codex Bibliotecae Cathedralis Gnesnensis 180. Wydanie fototypiczne

 

Opole 2020

 

ISSN 2719-3292

ISBN 978-83-956475-4-3

ISBN 978-83-7395-902-6

 

Cena 178,00 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2021

Publikacje i artykuły naukowe pracowników Archiwum

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem publikacji i artykułów naukowych pracowników Archiwum Państwowego w Opolu

https://nowastrona.opole.ap.gov.pl

 

 

 

2020

Kobiece tajemnice Karolinki

Archiwalne źródła do dziejów stroju Śląska Opolskiego

 

Koncepcja: M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2020

 

ISBN: 978-83-95302-69-5

 

Publikacja bezpłatna

Pobierz wersję elektroniczną.
2020

nieWinny smak miłości do alkoholi

Wypisy źródłowe dotyczące przepisów na miłe podniebieniu zapasy w komorze i piwnicy wydobyte z księgi znajdującej się w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu (Akta miasta Nysy [1251-1945], sygn. 604, rękopis datowany na 1855 rok)

 

M. Blach-Margos, M. Iżykowska

 

Opole 2020             

 

ISBN 978-83-7126-376-7 (książka)

Książka wydana we współpracy z Instytutem Śląskim w Opolu

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości, t. 3

 

Cena 52,90 zł

 

Pobierz wersję elektroniczną.
2019

Archiwum wiary, wspomnień, dumy i aspiracji

Materiały źródłowe do dziejów parafii Górnoślązaków w Teksasie


P. Nosiadek


Opole 2019
ISBN 978-83-7126-341-5,978-83-953026-4-0 (książka papierowa)
ISBN 978-83-7126-344-6,978-83-953026-5-7 (epub)
ISBN 978-83-7126-345-3,978-83-953026-6-4 (mobi)
ISBN 978-83-7126-342-2,978-83-953026-3-3 (pdf)

Seria: Opera Extraordinaria, t. XI

Cena 46.20 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2019

Carla Herrmanna zbiór receptur różnych

Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu


M. Blach-Margos

 

Opole 2019

 

ISBN 978-83-7126-340-8
ISBN 978-83-953026-2-6

 

Seria: Opuscula Extraordinaria, t. II


Cena: 22.20 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2019

Podróż Filipka z biegiem Odry

Koncepcja: M. Iżykowska

 

Opole 2019

 

ISBN 978-83-953026-1-9

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości. Materiały edukacyjne, t. II

 

Publikacja bezpłatna

Pobierz wersję elektroniczną.
2019

Archiwa Tożsamości Narodowej

Redakcja: M. Lenart (teksty), S. Marchel, A. Starczewska-Wojnar


Opole 2019

ISBN: 978-83-953026-7-1

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. XII. Interretialia e-2

Pobierz wersję elektroniczną.
2018

Informator o zasobie do 1945 roku

Redakcja: S. Marchel, A. Starczewska-Wojnar, B. Sypko

 

Opole 2018

 

ISBN 978-83-949449-1-9

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. XI. Interretialia e-1

2018

Odra – rzeka wspomnień i wyzwań

Odra – rzeka wspomnień i wyzwań

Cz. 1: „Ocalone dla przyszłości.
Odrzańska droga wodna: studia i  materiały;

Redakcja: M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2018
ISBN: 978-83-949449-3-3

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości, t. II

 

Cena: 28,30 zł

 

Pobierz wersję elektroniczną.
2018

Odra – rzeka wspomnień i wyzwań

Cz. 2: „Zatrzymane w nurcie czasu. Odra w obiektywie Jerzego Stemplewskiego”

Redakcja: M. Lenart, A.Starczewska-Wojnar

 

Opole 2018
ISBN: 978-83-949449-4-0

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości, t. II

 

Cena: 34,30 zł

 

Pobierz wersję elektroniczną.
2017

Nunzio in una terra di frontiera. Achille Ratti, poi Pio XI, in Polonia (1918-1921) Nuncjusz na ziemiach pogranicza. Archilles Ratti, późniejszy Pius XI, w Polsce (1918-1921)

Redakcja: A. Bortolato, M. Lenart

 

Watykan 2017

ISBN: 978-88-266-0031-4
ISBN: 978-83-940452-8-9

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. X

 

Cena 97.00 zł

2017

Przeczytano, przyjęto, podpisano

Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu

Opracowanie: M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2017
ISBN: 978-83-940452-9-6, 978-83-65681-10-2

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. IX

 

Cena: 62,50 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2017

Warownym grodem jest nasz Bóg

Katalog wystawy przygotowanej z okazji rocznicy 500-lecia ogłoszenia tez Marcina Lutra

Koncepcja: M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2017

 

ISBN: 978-83-65681-08-9, 978-83-940452-7-2

 

Publikacja bezpłatna

 

Pobierz wersję elektroniczną.
2017

Kreatorzy - opolskie osobistości niebanalne

Katalog wystawy i gry miejskiej przygotowanych z okazji 800-lecia miasta Opola

 

Koncepcja: J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2017

 

ISBN: 978-83-949452-6-5, 978-83-65681-03-04

Publikacja bezpłatna

Pobierz wersję elektroniczną.
2016

Corti rinascimentali extraurbane - Podmiejskie dwory renesansowe

Corti rinascimentali extraurbane. Un modello di cultura tra Italia e Polonia / Podmiejskie dwory renesansowe.

Wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce
Redakcja: M. Lenart, M. Wrana

 

Padova - Opole 2016

ISBN: 978-83-940452-3-4, 978-83-64806-78-04

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości, t. I

 

Cena: 152,00 zł

2016

Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu

Edycja krytyczna
G. Brożyna, K. Kossakowska-Jarosz

 

Opole 2016

 

ISBN:978-83-940452-5-8, 978-83-64806-99-5

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. VIII

 

Cena: 30,40 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2015

Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących”, czyli o zapomnianej parodii pobożności niewiast z przełomu XVIII i XIX w.

Opracowanie: M. Lenart

 

Opole 2015

 

ISBN: 978-83-940452-2-7, 978-83-64806-71-1

 

Seria: Opuscula Extraordinaria, t. I

 

Cena: 23,00 zł

2015

Wychować człowieka nowego...

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nysie z lat 1945-1951

Opracowanie: J. Sowińska, B. Sypko

 

Opole 2015

 

ISBN: 978-83-940452-0-3, 978-83-64806-60-5

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. VII

 

Cena: 28,00 zł

 

NAKŁAD WYCZERPANY

2015

Ty bestya! Ty kamelo!

Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938)

Opracowanie: M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2015

 

ISBN: 978-83-940452-1-0, 978-83-64806-59-9

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. VI

 

Cena: 49,00 zł

2015

Genealogia pragnień. Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska

Genealogia dei desideri. Pio X nella memoria del popolo dell`Alta Slesia
Redakcja: M. Lenart, G. Romanato

 

Watykan 2015

 

ISBN: 978-88-209-9577-5, 978-83-6241-95-4, 978-83-904142-6-3

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. V

 

Cena: 60,00 zł

2014

Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy

Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi
Redakcja: M. Lenart

 

Opole 2014

 

ISBN: 978-83-904142-8-7

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. IV

 

NAKŁAD WYCZERPANY

2014

Lista Żydowska - jeszcze jedno świadectwo Holokaustu

Wypisy źródłowe z akt zespołu Urzędu Statystycznego Rzeszy przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu. Lata 1940-1944

Opracowanie: M. Osika, A. Starczewska-Wojnar

Opole 2014

 

ISBN: 978-83-904142-7-0, 978-83-64806-00-1

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. III

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Pobierz wersję elektroniczną.
2014

Pochód pierwszomajowej poprawności

Święto pracy na Opolszczyźnie w latach 1945-1989 w świetle materiałów archiwalnych wybranych z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu

Opracowanie: S. Marchel, J. Sowińska

 

Opole 2014

 

ISBN: 978-83-62421-93-0, 978-83-904142-5-6

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. II

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Pobierz wersję elektroniczną.
2013

Otwarty Skarbiec Pamięci

Część pierwsza - Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu.

Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji

Redakcja: M. Lenart

 

Opole 2013

 

ISBN: 978-83-904142-25, 978-83-62421-74-9

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. I

 

Część 1: NAKŁAD WYCZERPANY

Pobierz wersję elektroniczną.
2013

Otwarty Skarbiec Pamięci

Część 2: Bogactwo zasobu i przygoda poznania.

Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji

Redakcja: M. Lenart

 

Opole 2013

 

ISBN: 978-83-904142-25, 978-83-62421-74-9

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. I

 

Część 2: Cena: 47,00 zł

Pobierz wersję elektroniczną.