Dzień Kobiet

 

Święto, którego korzenie sięgają roku 1910, niesłusznie przypisywane przez niektórych komunistom, zostało skutecznie przez władze demoludów zaadaptowane. Dla aparatu propagandy było okazją do kreowania postępowego wizerunku systemu, w którym wreszcie kobiety zyskały szansę prawdziwego awansu społecznego i zawodowego.

Na początku lat siedemdziesiątych członkowie Komitetu Centralnego PZPR postanowili podnieść rangę Dnia Kobiet, by jeszcze dobitniej podkreślić paternalistyczny stosunek władz do różnych grup społecznych. Organizowano z tej okazji wizyty lokalnych funkcjonariuszy wyższego szczebla w zakładach pracy i spotkania w siedzibach partii. Dbano także o to by owym wydarzeniom nadać odpowiedni rozgłos w prasie, audycjach radiowych i telewizyjnych.

Paradoksalnie najpopularniejszymi symbolami tego święta stały się wspominane do dziś podarunki w postaci goździków i rajstop, przy czym pamiętać należy, że te drugie bywały w różnych okresach funkcjonowania systemu, bardzo pożądanym przez płeć piękną dobrem deficytowym. Zresztą oprócz wyżej wymienionych niewiasty obdarowywano także ręcznikami, ścierkami, mydłem, czekoladkami, kawą czy importowanym winem, które rzecz jasna należało wypić w gronie ofiarodawców.

„Miłe Panie proszę ustawić się w kolejce. Odbiór goździka obowiązkowy pod groźbą sankcji dyscyplinarnych”; drwili już w 1969 r. autorzy Polskiej Kroniki Filmowej.

W istocie obchody w zakładach pracy przybierały nierzadko kuriozalną formę, której dobitnym przykładem było obligatoryjne podpisywanie list potwierdzających otrzymanie podarunków.

W szkołach i przedszkolach dzieci uczyły się piosenek, przypominających o randze tego dnia:
Marzec, marzec, pięknie się wystroił,
W kole, w kole między dziećmi stoi
i gromadkę uśmiechniętą
pyta „Jakie dzisiaj święto?”
Zapamiętaj sobie
Dzisiaj jest dzień kobiet!

 

Wpisując się w tradycję obchodów święta płci pięknej, przedstawiamy poniżej wybór materiałów, które mamy nadzieję, starszym przypomną a młodszym przybliżą fragment historii mieszkańców naszego miasta i regionu.

Archiwalia pochodzą z zespołu Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu2. Autorami fotografii przygotowanych na potrzeby Miesięcznej Kroniki Fotograficznej byli L.Sagan, R. Kwaśniewski, K. Świderski3.

1Polska Kronika Filmowa, 11/69 – http://www.youtube.com/watch?v=WOlaDEmgMy0; dostęp z dnia 15.02.2013.

2Archiwum Państwowe w Opolu, nr zesp. 45-350, Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 576, 646, 759, 4087, 4088.

3Tamże, sygn. 4087 - Miesięczna kronika fotograficzna [województwa opolskiego za 1980 r.] i 4088 - Miesięczna kronika fotograficzna [województwa opolskiego za 1979 r.] 1979.