ZESPÓŁ

Rolą Archiwów Państwowych jest otaczanie opieką wszelkich materiałów podlegających ochronie ze względu na ich znaczenie dla kultury i funkcjonowania państwa. Nie ograniczają się przy tym w swoich działaniach tylko do kryteriów czasu czy pamięci o jakimś szczególnym wydarzeniu lub okresie historycznym. Piecza nad powierzonymi materiałami jest tym samym świadomym, zaangażowanym i kompetentnym działaniem nakierowanym na gromadzenie, zabezpieczenie, opracowanie i popularyzację całego bogactwa dokumentacyjnego, budującego poczucie tożsamości narodowej.

Zadania te, w sposób odpowiedzialny, zrealizować może tylko zespół ludzi rozumiejących wartość i potrzebę swojej codziennej pracy. Dlatego też w Archiwum Państwowym w Opolu to właśnie Zespół jest fundamentem i jednocześnie punktem odniesienia dla zadań wynikających z charakteru naszej służby. Niepowtarzalność i atrakcyjność tych działań stanowi nasz rozpoznawalny od lat atrybut.

(atatic) zespół archiwum w Opolu

Struktura Archiwum Państwowego w Opolu

Poznaj nasz zespół!