KSIĘGOZBIÓR

W ramach czytelni Archiwum Państwowego w Opolu funkcjonuje biblioteka. Gromadzi ona publikacje z zakresu historii Polski, historii powszechnej, archiwistyki, nauk pomocniczych historii, monografie, encyklopedie ogólne i specjalistyczne, bibliografie, słowniki, przewodniki po zasobach polskich i zagranicznych archiwów, a także różnorodne wydawnictwa informacyjne i źródłowe. Do najciekawszych publikacji źródłowych znajdujących się na stanie biblioteki należą między innymi Codex Diplomaticus Silesiae czy Scriptores rerum silesiacarum.
 

Najcenniejszą część zasobu bibliotecznego stanowią starodruki. Są to 233 woluminy, z których najstarszy pochodzi z XV wieku. Zachowały się również takie wydawnictwa, jak Beiträge zur Beschreibung von Schlesien F. A. Zimmermanna (Brieg, 1783-1795) czy Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte (Erste Theil, Berlin, 1770).
 

Biblioteka Archiwum Państwowego w Opolu nie jest biblioteką publiczną. Zbiory udostępniane są tylko na miejscu w czytelni. Prawo do korzystania z jej zasobu mają użytkownicy Archiwum, pełni ona także funkcję księgozbioru podręcznego dla pracowników instytucji.

Zapraszamy do czytelni!

KOHA
CZASOPISMA NIEMIECKIE
W zbiorach bibliotecznych znajduje się ponad sto tytułów czasopism w języku niemieckim. Poszukując informacji o życiu codziennym w miastach Śląska warto zajrzeć do "Krappitzer Stadt-Blatt" | więcej
KOHA
CZASOPISMA POLSKIE
W zasobie bibliotecznym Archiwum Państwowego w Opolu znajduje się obecnie 177 tytułów polskich Wiele informacji o pierwszych latach powojennych w Opolu dostarcza "Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego | więcej
KOHA
MSZAŁ NYSKI
Rękopis powstał w 1467 r., prawdopodobnie na zamówienie Wincentego Rymera, altarysty w kaplicy św. Katarzyny w Nysie. W 1476 r. Mszał zakupili dwaj członkowie bractwa św. Barbary – Maciej Lewpischir i Piotr Sleigl | więcej


static

Zapraszamy do korzystania z katalogu elektronicznego zbiorów bibliotecznych:

biblioteka.archiwa.gov.pl

 

„START” to możliwość szybkiego wyszukiwania książek, czasopism itd. Z kolei „ZAAWANSOWANE SZUKANIE” pozwala wyszukiwać pozycje (m.in. albumy, katalogi wystaw, mapy, filmy, czasopisma) w zbiorach konkretnego archiwum. Klikając w „ARCHIWA”, przejdziemy do strony głównej archiwów państwowych (polecamy). Często w wynikach wyszukiwania pojawia się kilka archiwów – co jest przydatną informacją, gdyż użytkownik może wybrać to, z którego zbiorów skorzysta najszybciej. Klikając w wybrany tytuł, następnie w znak „+”, otrzymujemy informację o wszystkich aktualnie dostępnych rocznikach i numerach w danym archiwum.

 

Bardzo pomocną funkcją są „hasła przedmiotowe”, gdyż pozwalają znaleźć inne czasopisma o podobnej tematyce. Przykładowo: znajdujemy „Kalendarz Opolski”, chcąc uzyskać wiadomości z Opola i regionu. Przeglądamy dostępność i chcemy sprawdzić, jakie inne kalendarze są w KOHA. W opcji „hasła przedmiotowe” klikamy „kalendarze” i (opcjonalnie) „wyd. ciągłe w tym czasopisma”. System przekierowuje nas do wyników wyszukiwania, z których dowiadujemy się, że pozycje podobne to „Kalendarz Głubczycki”, „Kalendarz katolicki Śląska Opolskiego”, „Kalendarz Śląski” i „Kalendarz Ziemi Opolskiej”.

 

Teraz pozostaje tylko udać się do najbliższego archiwum. Z naszych zbiorów można korzystać na miejscu w godzinach pracy czytelni – i czytać, robić zdjęcia wybranych fragmentów lub zamawiać skany.